Ανατολική Αττική
ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – 06/03/2024


Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου , σας καλεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας (Αραφηνίδων Αλών 12, Ραφήνα) στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 και ώρα 19.30 σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μείωσης της απόστασης της πολεδομούμενης περιοχής του Πικερμίου από το παλαιό κοιμητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκριθείσα από τη Δημοτική Επιτροπή μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ».
  2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης α) των πρακτικών της από 22/12/2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΑΑΠ-ΜΑΕ και β) των πεπραγμένων του εκκαθαριστή και απαλλαγής αυτού από κάθε ευθύνη.
  3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024.
  4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης συνεργασίας με την εταιρεία FARGECO HELLAS Ε.Π.Ε. για την ανακύκλωση των βρώσιμων λιπών και ελαίων στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο  Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου.
  5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ένταξης κινητής μονάδας στο Κέντρο Κοινότητας, τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
  6. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016.
  7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση κατάστασης εσόδων – εξόδων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου Δ΄ τριμήνου 2023.
  8. Λήψη απόφασης περί έκθεσης κατάστασης εσόδων – εξόδων του καταργημένου ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΟΠΑΠ) Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Δ’ τριμήνου 2023.
  9. Λήψη απόφασης περί έκθεσης κατάστασης εσόδων – εξόδων του καταργημένου ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Δ’ τριμήνου 2023.
  10. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την άσκηση αρμοδιοτήτων του καταργημένου ΝΠΠΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με δ.τ. ΔΟΠΑΠ», σχετικών με θέματα πολιτισμού.
Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την άσκηση αρμοδιοτήτων του καταργημένου ΝΠΠΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με δ.τ. ΔΟΠΑΠ», σχετικών με θέματα αθλητισμού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

https://rafina-pikermi.gr/proskliseis-dimotikoy-symvoylioy/

Σχετικές αναρτήσεις

Οι φετινές πυρκαγιές κατέκαψαν 1,7 εκατ. στρέμματα

lazaros lazaros

Δακτύλιος: Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την ελεύθερη κυκλοφορία οχημάτων

lazaros lazaros

Μάχη για να σωθούν τα ναυτικά οχυρά της Αίγινας

lazaros lazaros