Ανατολική Αττική
ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Αξιοποίηση της τεχνολογίας στα δίκτυα ύδρευσης & αποχέτευσης

Η ορθή διαχείριση των λειτουργιών στηρίζεται στην αξιόπιστη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από την αξιοποίηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Αξιόπιστο Δίκτυο Ύδρευσης 

Καθώς η Αττική χαρακτηρίζεται από έντονο εδαφικό ανάγλυφο, η ΕΥΔΑΠ αναγκάζεται να παρέχει νερό σε περιοχές με υψόμετρο εδάφους από 0 έως και 600 μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας. Προκειμένου να ελέγχεται καλύτερα η πίεση των αγωγών, το δίκτυο ύδρευσης παρακολουθείται σε 24ωρη βάση από σύστημα τηλελέγχου – τηλεχειρισμού (SCADA).

Για την καλύτερη διαχείριση του δικτύου, η ΕΥΔΑΠ ξεκίνησε την αντικατάσταση υφισταμένων προβληματικών παροχόμετρων σε τροφοδοτικούς αγωγούς του δικτύου τοποθετώντας νέα.

...

Αντικατάσταση αγωγών

Το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ αποτελείται από αγωγούς διαφόρων διατομών και διαφορετικών υλικών οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στην πορεία των ετών ανάλογα με τις ανάγκες ύδρευσης της κάθε εποχής.

Οι συνθήκες λειτουργίας των αγωγών αξιολογούνται από την ΕΥΔΑΠ και στη συνέχεια εφαρμόζεται πρόγραμμα αντικατάστασής τους με νέους.

Ταυτόχρονα, συνεχίζει τη στοχευμένη και με τεκμηριωμένη προτεραιότητα αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, η οποία περιλαμβάνει την αντικατάσταση περίπου 150χλμ αγωγών που αντιστοιχούν περίπου στο 1,5% του συνολικού δικτύου ανά έτος, ακολουθώντας πάντα τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές.

Έξυπνο δίκτυο – έξυπνοι μετρητές 

Με γνώμονα τη Βιωσιμότητα του πόρου αλλά και την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης, η ΕΥΔΑΠ διαχειρίζεται τη ζήτηση του νερού, αναπτύσσοντας προγράμματα μείωσης των διαρροών (διαχείριση πίεσης, υδροδοτικές ζώνες, άμεση αποκατάσταση βλαβών, κ.α.).

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης δικτύου, η Εταιρεία είναι στη διαδικασία ανάπτυξης «Έξυπνου Δικτύου» (smart grid).

Το έξυπνο δίκτυο ρυθμίζει και ελέγχει την παραγωγή και τη διανομή του πόρου και στοχεύει στην έξυπνη διασύνδεση καταναλωτών και παραγωγής με απώτερο στόχο ένα οικονομικότερο και ασφαλέστερο δίκτυο με μειωμένες απώλειες.

Ταυτόχρονα, συνεχίζει την τοποθέτηση νέων οικιακών υδρομετρητών (smart meters) προς αντικατάσταση των υφισταμένων παλαιότερης τεχνολογίας. Έχουν ήδη αντικατασταθεί 1.090 παλαιοί μηχανικοί υδρομετρητές ειδικών παροχών διατομών 2΄΄ έως 8΄΄, με την τοποθέτηση αντίστοιχων ηλεκτρονικών υδρομετρητών σύγχρονης τεχνολογίας (smart meters) με ισάριθμα καταγραφικά (dataloggers).

Υπηρεσίες Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ, ως η μεγαλύτερη εταιρεία στον ελλαδικό χώρο που δραστηριοποιείται στον κύκλο του νερού, μεριμνά για τη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων και στη συνέχεια την  επιστροφή στο περιβάλλον επεξεργασμένου νερού, απαλλαγμένου από το ρυπαντικό φορτίο. Κύρια δραστηριότητα είναι η συνεχής παρουσία μας στον τομέα αυτό, μέσω της υψηλής τεχνογνωσίας και με κύριο στόχο την προστασία των φυσικών πόρων, τη χρήση σύγχρονων μεθόδων κυκλικής οικονομίας και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιοτικής ζωής των πολιτών.

Έλεγχος και συντήρηση δικτύου αποχέτευσης

Η συντήρηση του δικτύου και η αποκατάσταση των βλαβών γίνεται με συνεχείς και άμεσες επεμβάσεις από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού που εκσυγχρονίζεται συνεχώς. Σχεδόν το 80% του δικτύου απεικονίζεται ψηφιακά, κάτι που συντελεί στην ταχεία αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται.

Η πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων επιτυγχάνεται με:

• χρήση Κινητών Μονάδων Τηλεοπτικού Ελέγχου υψηλής τεχνολογίας (οχήματα Τηλεοπτικής Επιθεώρησης), για έλεγχο και εντοπισμό βλαβών

• χρήση βυτιοφόρων οχημάτων υψηλής πίεσης και βυτιοφόρων οχημάτων ανακύκλωσης, για περιπτώσεις απόφραξης ή καθαρισμού αγωγών

• χρήση No Dig Technology, μέσω Οχημάτων Τηλεοπτικής Επιθεώρησης εξοπλισμένων με ρομποτικά μηχανήματα, για επισκευή χωρίς εκσκαφή

• αποκατάσταση/ανακατασκευή τμημάτων αγωγών

• συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων.

Ταυτόχρονα, η εκτεταμένη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η ΕΥΔΑΠ λοιπόν διαθέτει:

• Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Συνεργείων Άμεσης Επέμβασης Βλαβών (e-TRACK)

• Πιλοτική Εφαρμογή on line ενημέρωσης της εφαρμογής βλαβών του Portal Αποχέτευσης από στοιχεία πεδίου.

• Αμφίδρομη Διασύνδεση Συστημάτων e-TRACK και Portal Αποχέτευσης για άμεση προώθηση σημάτων στα οχήματα όλων των Τομέων

• Δυνατότητα εισαγωγής, επεξεργασίας και ανάλυσης χωρικών δεδομένων δικτύου σε GIS περιβάλλον

• Παρακολούθηση της λειτουργίας αντλιοστασίων με συστήματα Τηλεχειρισμού – Τηλεμετρίας (SCADA), που παρακολουθούν, ελέγχουν και εξασφαλίζουν την αυτοματοποιημένη λειτουργία των αντλιοστασίων μέσω στάθμης λυμάτων

Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ)

Η επεξεργασία των λυμάτων των περιοχών αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ που σήμερα διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης, γίνεται στα τρία Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) στη Μεταμόρφωση Αττικής (ΚΕΛΜ), στη νήσο Ψυττάλεια (ΚΕΛΨ) και στο Θριάσιο Πεδίο (ΚΕΛΘ), ενώ στην αρμοδιότητα της Εταιρείας έχει πλέον ενταχθεί και το ΚΕΛ Μεγάρων μαζί με το δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης της πόλης των Μεγάρων και της Νέας Περάμου, συνολικού μήκους 96 χλμ, καθώς και το ΚΕΛ Κορωπίου του οποίου η ΕΥΔΑΠ έχει αναλάβει τη διαχείριση.

Επιπλέον, συνεχίζεται η κατασκευή των έργων αποχέτευσης Ανατολικής Αττικής. Ο σχεδιασμός για τα έργα αυτά στοχεύει, εκτός από την ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων της περιοχής, στην επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών για τη διασφάλιση του μέγιστου περιβαλλοντικού οφέλους.

reader.gr

Σχετικές αναρτήσεις

Στον Δήμο Αθηναίων παραχωρείται από την ΕΤΑΔ το ιστορικό θέατρο «ΕΜΠΡΟΣ»

lazaros lazaros

Δηλώνουμε παρόντες πέντε χρόνια μετά, με όχημα την Τέχνη για να μην περάσει τίποτα στη λήθη….

lazaros lazaros

24/04/2024 19:00 – Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – 24/04/2024

lazaros lazaros