Ανατολική Αττική
ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Αντιμετώπιση των κουνουπιών. Συμμετοχή της Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής Βίκυ Καβαλλάρη στην Ημερίδα του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου

Η Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής κ. Βίκυ Καβαλλάρη συμμετείχε στην ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) με τίτλο
«Κουνούπια: νέα δεδομένα και προκλήσεις στη αντιμετώπισή τους»,

που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 29 Μαρτίου 2024 στο Πολεμικό Μουσείο.

Συμμετείχαν επίσης, η Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών κ.Λουκία Κεφαλογιάννη και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κ. Κλεάνθης Βαρελάς.

Η πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, που απευθυνόταν σε όλους τουςΦορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με τη διαχείριση των κουνουπιών στην Ελλάδα, διοργανώθηκε στο πλαίσιο των έργων:

«Καινοτόμες προσεγγίσεις στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση του Ασιατικού κουνουπιού τίγρη με έμφαση στην τεχνική της εξαπόλυσης στείρων αρσενικών»

 «Καταγραφή της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής» που έχει συνάψει η Περιφέρεια με το ΜΦΙ.


Στόχος της ημερίδας:

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας των παραπάνω έργων και η σημασία τους αναφορικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των κουνουπιών-διαβιβαστών.

Ομιλητές στην ημερίδα ήταν εκπρόσωποι από Υπουργεία και Φορείς της Χώρας μας με αναγνωρισμένο έργο στη διαχείριση των κουνουπιών και των ασθενειών που αυτά μεταδίδουν.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής, η κ. Άννα Μεγάλου Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής και Συντονίστρια του Έργου, παρουσίασε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης κουνουπιών-διαβιβαστών στην Περιφέρεια Αττικής.

Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Καβαλλάρη,

Στο πλαίσιο της ημερίδας, αφού εξήρε την ευδόκιμη συνεργασία μεταξύ του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και των αρμόδιων Υπηρεσιών Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής, συνεχάρη την επιστημονική ομάδα για τη εξαιρετική δουλειά που υλοποιείται μέσω των προγραμμάτων, συμβάλλοντας σημαντικά στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης των κουνουπιών, ένα ζήτημα που είναι πρωτεύουσας σημασίας για την Περιφέρεια Αττικής, καθώς το φαινόμενο επιτείνεται, λόγω της κλιματικής αλλαγής και των ιδανικών περιβαλλοντικών και κλιματολογικών συνθηκών που πλέον επικρατούν και στη Χώρα μας.

Οι ομιλητές της ημερίδας με τις παρουσιάσεις που έλαβαν χώρα:


Δρ Αντώνιος Μιχαηλάκης,Προϊστάμενος Εργ. Εντόμων & Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας  Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, «Προκλήσεις και νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση των κουνουπιών».

Δρ Περβανίδου Δανάη, Προϊσταμένη Τμήματος Νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές, Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), «Νοσήματα που μεταδίδονται με κουνούπια-διαβιβαστές στην Ελλάδα».

Δρ Marlen Vasquez, Ερευνήτρια και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τμήμα Χημικής Μηχανικής ΤεχνολογικόΠανεπιστήμιο Κύπρου, «Δύο εισβολές ταυτόχρονα: ενημέρωση για την εισαγωγή των χωροκατακτητικών ειδών Aedes aegypti και Aedes albopictusστην Κύπρο – μια πρόσκληση για άμεσεςενέργειες στην Ευρώπη».

Μεγάλου Άννα, Πολιτικός Επιστήμων με εξειδίκευση στη Δημόσια Πολιτική, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής,«Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης κουνουπιών-διαβιβαστών στην Περιφέρεια Αττικής».

Δρ Βάγιας Βασίλειος, Προϊστάμενος Τμήματος Βιοκτόνων Προϊόντων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,«Βιοκτόνα και Δημόσια Υγεία».

Νικολούλη Αικατερίνη, Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), «Η τεχνική της εξαπόλυσης στείρων εντόμων (Sterile Insect Technique – SIT) έναντι των κουνουπιών: δεδομένα και προκλήσεις παγκοσμίως».

Δρ Μποζιάρη Αργυρώ, Προϊσταμένη Τμήματος Δοσιμετρίας και Βαθμονομήσεων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), «Πιλοτικές δοκιμές για τη στείρωση κουνουπιών μέσω ακτινοβόλησης».

Δρ Νίκος Παπαδόπουλος, Δ/ντής Εργαστηρίου Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας «Η τεχνική της εξαπόλυσης στείρων εντόμων έναντι των κουνουπιών στην Ελλάδα».


Λίγα λόγια για τα έργα

1. Καταγραφή της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των κουνουπιών (Culicidae) στην Περιφέρεια Αττικής, χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής:

Σκοπός του έργου:

Η συγκέντρωση επιστημονικών δεδομένων τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης των πληθυσμών κουνουπιών για τις περιοχές που υπάγονται διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής. Επίσης, τα ιστορικά δεδομένα επιδημιολογικής και εντομολογικής επιτήρησης, καθώς και τα δεδομένα εποχικής διακύμανσης κουνουπιών που παράγονται στο πρόγραμμα είναι το βασικό εργαλείο της ορθής διαχείρισης στοχεύοντας σε μία έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση εποχιακά ή/και σε περιπτώσεις έξαρσης του πληθυσμού των κουνουπιών.

2. Καινοτόμες προσεγγίσεις στην παρακολούθηση κι αντιμετώπιση του Ασιατικού κουνουπιού τίγρη με έμφαση στην τεχνική της εξαπόλυσης στείρων αρσενικών, χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ ID 16971.

Στόχοι του έργου:

Η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την παρακολούθηση των πληθυσμών, η ανάπτυξη νέων διαχειριστικών πλάνων, η δημιουργία προϋποθέσεων για την ολοκληρωμένη παραγωγή των στειρωμένων εντόμων στη Χώρα μας.

3. Επιπλέον, στο πλαίσιο των έργων πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο ετήσια συνάντηση στην Βαρκελώνη, όπου αποφασίστηκε η παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για την προβολή του ευρωπαϊκού προγράμματος IDAlert αλλά και την ανάδειξη των καλών πρακτικών που ακολουθούνται στην Αττική, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου της Περιφέρειας Αττικής με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ).

Η βιντεοσκόπηση θα πραγματοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με υπεύθυνο τον κ. Κώνσταντο Γεώργιο και στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής με υπεύθυνο τον κ. Κιαχόπουλο Γεώργιο, Προέδρους των Τεχνικών Επιτροπών Παρακολούθησης-Παραλαβής του Έργου – Προγράμματος Διαχείρισης των Κουνουπιών στις δύο Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίοι και εκπροσώπησαν την Περιφέρεια Αττικής στην ετήσια συνάντηση του IDAlert στην Βαρκελώνη τον περασμένο Οκτώβριο.

 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
17ο χλμ Λ. Μαραθώνος
Παλλήνη – ΤΚ 15351
https://www.patt.gov.gr/

Σχετικές αναρτήσεις

Κατερίνα Μαϊχόσογλου – Συγχαρητήρια επιστολή στον κ. Λ. Κυρίζογλου, νέο Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε.

lazaros lazaros

Ξεκινάει νέο μεγάλο έργο στην Εύβοια με χρηματοδότηση 7.000.000 €

lazaros lazaros

Σε Πλήρη Εξέλιξη η Εφαρμογή του Προγράμματος Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

lazaros lazaros