Ανατολική Αττική
ΕΛΛΑΔΑΙΑΤΡΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΡοή ειδήσεων

stop-bullying.gov.gr: Εδώ γίνεται η καταγγελία για περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού

H πλατφόρμα http://stop-bullying.gov.gr στις δύο εβδομάδες λειτουργίας της, δέχθηκε ήδη 148 αναφορές, όπως έκανε γνωστό τη Μ. Δευτέρα το Υπουργείο Παιδείας.

Στην ψηφιακή πλατφόρμα  http://stop-bullying.gov.gr μπορούν μαθητές, μαθήτριες, γονείς και εκπαιδευτικοί να αναφέρουν περιστατικά βίας στο σχολείο τους που είτε οι ίδιοι βιώνουν, είτε γίνονται μάρτυρες, με στόχο τη μείωση και αν είναι εφικτό την εξάλειψη της βίας στο σχολικό περιβάλλον.

Ποιος μπορεί να κάνει την καταγγελία

Πώς κάνεις μια αναφορά

Δίνεις τα στοιχεία σου, συμπληρώνεις ένα απλό ερωτηματολόγιο και αναφέρεις το περιστατικό που σε αφορά. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις φτάνουν στην αντίστοιχη σχολική μονάδα και σε τετραμελή ομάδα δράσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπου εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι προσεγγίζουν το εκάστοτε περιστατικό σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Για γονείς/ασκούντες την επιμέλεια μαθητή/μαθήτριας:

Πώς μπορώ να υποβάλω μια επώνυμη αναφορά περιστατικού ενδοσχολικής βίας / εκφοβισμού για το παιδί μου;

Για να υποβάλετε μια επώνυμη αναφορά περιστατικού ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού για το παιδί σας, πρέπει να συνδεθείτε στη σελίδα υποβολή αναφορών με τους κωδικούς Taxis που διαθέτετε.

Οποιοσδήποτε μαθητής/τρια δευτεροβάθμιας που έχει δεχθεί bullying ή ο γονέας/κηδεμόνας μαθητών/τριών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Με την επιτυχή είσοδό σας στο σύστημα πιστοποίησης χρηστών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. θα ανακτηθούν τα εξής προσωπικά στοιχεία σας: α) Όνομα, β) Επώνυμο και γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Τα στοιχεία αυτά δεν είναι επεξεργάσιμα από την πλευρά σας. Μπορείτε να καταχωρήσετε επιπλέον τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αριθμός τηλεφώνου. Με τα στοιχεία αυτά θα δημιουργηθεί ο προσωπικός λογαριασμό σας στην παρούσα πλατφόρμα. Το όνομα, το επώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας καθίστανται διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας στη σχολική μονάδα που θα αναφέρετε στην αναφορά σας.

Ποιες πληροφορίες διατηρούνται στο πλατφόρμα αναφορών περιστατικών ενσδοσχολικής βίας και εκφοβισμού;

Στην πλατφόρμα διατηρούνται τα εξής προσωπικά στοιχεία που ανακτώνται από το TAXISnet: α) Όνομα, β) Επώνυμο και γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Τα στοιχεία αυτά δεν είναι επεξεργάσιμα από την πλευρά σας. Μπορείτε να καταχωρήσετε επιπλέον τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αριθμός τηλεφώνου. Με τα στοιχεία αυτά θα δημιουργηθεί ο προσωπικός λογαριασμό σας στην παρούσα πλατφόρμα. Το Όνομα, το Επώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας καθίστανται διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας στη σχολική μονάδα που θα αναφέρετε στην αναφορά σας.

Πέραν των προσωπικών στοιχείων, τα καταχωριζόμενα στην πλατφόρμα δεδομένα είναι:

 • Οι απαντήσεις στο ειδικό ερωτηματολόγιο (φόρμα) αναφοράς συμβάντος ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.
 • Οι απαντήσεις που καταχωρίζει η σχολική μονάδα κατά τον χειρισμό της αναφοράς συμβάντος.
 • Ο Μοναδικός Αριθμός Υποβολής της αναφοράς.
 • Ο Μοναδικός Αριθμός Υποβολής προηγούμενης αναφοράς εφόσον καταχωρηθεί από τον χρήστη.
 • Ο αριθμός μητρώου της μονάδας, όπου συνέβη το περιστατικό.
 • Η κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η αναφορά.
 • Τα αρχεία που έχουν επισυναφθεί.
 • Οι ενέργειες που έχουν λάβει χώρα από τη σχολική μονάδα κατά τον χειρισμό της αναφοράς.
 • Όλα τα καταχωριζόμενα στην πλατφόρμα στοιχεία και δεδομένα δεν είναι προσβάσιμα σε τρίτους και τηρούνται για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη.
Πώς μπορώ να υποβάλω μια επώνυμη αναφορά για περιστατικό ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού που συνέβη στο σχολείο μου;

Δικαίωμα υποβολής επώνυμων αναφορών έχουν μόνον οι μαθητές/μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για να υποβάλετε μια επώνυμη αναφορά περιστατικού ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού ως μαθητής/μαθήτρια πρέπει να συνδεθείτε στη σελίδα υποβολή αναφορών με τους κωδικούς που διαθέτετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να τον ανακτήσετε από τη διεύθυνση: register.sch.gr/password/reset_password

Είμαι μαθητής/μαθήτρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πώς μπορώ να υποβάλω μια επώνυμη αναφορά για περιστατικό που συνέβη στο σχολείο μου;

Οι μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επώνυμων αναφορών.

Στην πλατφόρμα διατηρούνται τα εξής προσωπικά στοιχεία που ανακτώνται από την υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών του ΠΣΔ: α) Όνομα, β) Επώνυμο, γ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτετε στο Π.Σ.Δ., δ) Όνομα και Επώνυμο του γονέα ή εκείνου που έχει την επιμέλεια, ε) Σχολική μονάδα φοίτησης και στ) Τάξη φοίτησης. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι επεξεργάσιμα από την πλευρά σας.

Με τα στοιχεία αυτά θα δημιουργηθεί ο προσωπικός λογαριασμό σας στην παρούσα πλατφόρμα. Τα παραπάνω στοιχεία σας καθίστανται διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας στη σχολική μονάδα φοίτησης.

Πέραν των προσωπικών στοιχείων, τα καταχωριζόμενα στην πλατφόρμα δεδομένα είναι:

 • Οι απαντήσεις στο ειδικό ερωτηματολόγιο (φόρμα) αναφοράς συμβάντος ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.
 • Οι απαντήσεις που καταχωρίζει η σχολική μονάδα κατά τον χειρισμό της αναφοράς συμβάντος.
 • Ο Μοναδικός Αριθμός Υποβολής της αναφοράς.
 • Ο Μοναδικός Αριθμός Υποβολής προηγούμενης αναφοράς εφόσον καταχωρηθεί από τον χρήστη.
 • Ο αριθμός μητρώου της μονάδας, όπου συνέβη το περιστατικό.
 • Η κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η αναφορά.
 • Τα αρχεία που έχουν επισυναφθεί.
 • Οι ενέργειες που έχουν λάβει χώρα από τη σχολική μονάδα κατά τον χειρισμό της αναφοράς.
 • Όλα τα καταχωριζόμενα στην πλατφόρμα στοιχεία και δεδομένα δεν είναι προσβάσιμα σε τρίτους και τηρούνται για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη.newmoney.gr

Σχετικές αναρτήσεις

«Μας είπαν “δεν έχει τίποτα” και μας έδιωξαν» λέει ο παππούς του 15 μηνών βρέφους – ΕΔΕ στο Μποδοσάκειο

lazaros lazaros

Γιατί τα 4,8 Ρίχτερ “παρέλυσαν” τη Νέα Υόρκη

lazaros lazaros

Τμήμα της ατράκτου αεροσκάφους Boeing 737 MAX-9 της Alaska Airlines αποκολλήθηκε στα 16 χιλ. πόδια – Κατεπείγουσα προσγείωση

lazaros lazaros