Ανατολική Αττική
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΑΙΡΟΣΡοή ειδήσεων

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τον καθαρισμό ρεμάτων στην Ανατολική Αττική

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (2023-2025)»

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 7.000.000 ευρώ και η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 10/01/2024 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 16/01/2024

Περιγραφή του έργου

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ο καθαρισμός υφιστάμενων ρεμάτων που εμπίπτουν στη χωρική δικαιοδοσία της Περιφέρεια Αττικής / Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Οι θέσεις παρέμβασης θα καθορίζονται επί τόπου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα και με αιτήματα που θα αποστείλουν οι Δήμοι αρμοδιότητας, όπου θα αναγράφονται κατά προτεραιότητα η ανάγκη καθαρισμού των  ρεμάτων

Κατά την εκτέλεση του έργου είναι υποχρεωτική η λήψη φωτογραφιών στις θέσεις παρέμβασης των ρεμάτων, πριν και μετά την παρέμβαση.

Οι εργασίες που θα γίνουν για τον καθαρισμό των υφιστάμενων ρεμάτων και είναι οι πιο κάτω:

1. Κοπή και απομάκρυνση των μη υγιών δέντρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν σχετικής αδείας από το Δασαρχείο, τα οποία βρίσκονται στα πρανή και την κοίτη των ρεμάτων. Τα δέντρα πρέπει να κοπούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διαταραχθούν τα πρανή και η κοίτη των ρεμάτων για ευνόητους λόγους. Προς τούτο, τα δέντρα θα κόβονται σε ύψος 0,40μ από το φυσικό έδαφος και ο κορμός θα απομακρύνεται, η δε ρίζα θα παραμένει στη θέση του για να μη διαταραχθεί η συνοχή του εδάφους. Το ύψος κοπής των δέντρων είναι ανεξάρτητο από την περίμετρο του κορμού τους.

2. Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων σε ύψος 0,40μ από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους. Η χαμηλή κατεστραμμένη βλάστηση δεν θα απομακρύνεται σε περίπτωση που κριθεί επικίνδυνο να διαταραχθεί η φυσική διαμόρφωση του εδάφους.

3. Απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων, των φερτών υλικών, ήτοι αργών λίθων εν γένει, σκύρων, χαλικιών, άμμου, ξύλων, σκουπιδιών, κορμών δέντρων, καθώς και κοπής εκριζωμένων

4. Καθαρισμός οχετών σε άνοιγμα μέχρι 3μ, δηλαδή απομάκρυνση φερτών υλικών και απορριμμάτων προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων.

5. Παρεμβάσεις στη διατομή των ρεμάτων δεν θα γίνουν, πλην καθαρισμού κοίτης από φερτές ύλες, μπάζα κ.λ.π. κατά τη διάρκεια όμως των εργασιών καθαρισμού θα επισημανθούν τα σημεία προστασίας.

6. Απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων οικιακών απορριμμάτων .

Οι παραπάνω υποχρεώσεις θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και στο παράρτημα της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) της υπό δημοπράτησης σύμβασης.

 

πηγη:http://Ypodomes.com

Σχετικές αναρτήσεις

«Πικέρμι 123»Ενημερωτική παρουσίαση στο Γυμνάσιο & Δημοτικό Πικερμίου για το Ερευνητικό Έργο

lazaros lazaros

Ορκίστηκε για 5η φορά πρόεδρος της Ρωσίας ο Βλαντίμιρ Πούτιν – «Ιερό καθήκον να κυβερνώ – Μαζί θα νικήσουμε» – Δείτε βίντεο

lazaros lazaros

Λίμνη Κάρλα: Τι φταίει και δεν υποχωρούν τα ύδατα – Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν

lazaros lazaros